สำหรับนิทรรศการ

WHAT

งานมหกรรมการเงินระหว่างประเทศ-B2B

โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพเลขที่ 123 ถนนเจริญนครเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร


2019.11.9


การสร้างภาพลักษณ์เป็นมืออาชีพระดับไฮเอนด์ของแบรนด์  การสร้างแพลตฟอร์ม

สำหรับการแบ่งปันความรู้และการเชื่อมต่อทรัพยากร จัดหาแหล่งข้อมูลและแนวทางแก้

ปัญหาเพื่อการอยู่รอดและการพัฒนาของ บริษัท

พลวัตของนิทรรศการ

เพิ่มเติม

เข้าร่วมในนิทรรศการ

ความร่วมมือด้านสื่อของกรุงเทพฯสำหรับ 2019 IFINEXPO-B2B 

Lynne@figurefinance.com

โทรศัพท์มือถือ / wechat: 15301925952

โทรศัพท์: 021-60513355


IFINEXPO-B2Bสถานีกรุงเทพ:

การจองบูธ / ความร่วมมือการจัดงารกรุณาติดต่อ:15000833793

กล่อง จดหมาย[email protected]